Інформація ревізійної комісії ФЗШУ

Author: Administrator Published: 2020-05-08 07:52:30

Акт перевірки фінансово-господарської діяльності ФЗШУ за період 01 квітня 2019 – 01 квітня 2020 років

м. Київ 04 травня 2020 року

Ми, члени ревізійної комісії ФЗШУ у складі Філіповича Анатолія Андрійовича, Вороніна Олександра Сергійовича, Гриньова Валерія Вікторовича перевірили первинні банківські та бухгалтерські документи ФЗШУ за період з 01 квітня 2019 по 01 квітня 2020 року і встановили наступне:
1.Залишок коштів на рахунку ФЗШУ на 01.04.2019 – 9 174,59 грн
2.Надходження внесків, благодійних пожертвувань – 21998,34 грн.
3.Витрати за період 01.04.2019 – 01.04.2020 – 14271,41грн.
4.Залишок коштів на 01.04.2020 – 16 901,52 грн.
                                                                                                                    (грн.)

№п/п

Стаття витрат

Затверджено фінансовим планом на

2019-2020 роки

Фактично витрачено

1.

Юридичні, нотаріальні послуги

500,00

0,00

2.

Банківське обслуговування

700,00

1148,57

3.

Утримання сайту ФЗШУ

600,00

540,37

4.

Поштові витрати

700,00

1411,17

5.

Адміністративні послуги

100,00

0,00

6.

Нагородження переможців   чемпіонату України та інших турнірів ФЗШУ

1800,00

4484,99

7.

Щорічний внесок ICCF

8000,00

5194,66

8.

Типографські послуги, канцтовари, папір                

2400,00

1491,65

 

Разом:

14800,00

         14271,41

Пояснювальну записку Президента ФЗШУ прийняти до відома.
Витрати коштів носять виключно цільовий характер і повністю відповідають меті діяльності ФЗШУ.
Будь-яких порушень не виявлено.
__________________ Філіпович А.А.

___________________ Воронін О.С.

___________________ Гриньов В.В.

Пояснювальна записка про використання
коштів ФЗШУ у період з 1 квітня 2019 по 1 квітня 2020 року

Надходження коштів на рахунок ФЗШУ за звітний річний період становило 21998,34 грн і складалося з турнірних внесків, пасивних доходів, благодійних надходжень. Загальний обсяг надходжень збільшився порівняно з попереднім звітним періодом. Стабільна сплата турнірних і членських внесків є основою фінансової стійкості ФЗШУ, що дозволяє організовувати національні змагання, комплектувати збірні команди України для виступів у Олімпіадах, чемпіонатах Європи, різних міжнародних турнірах.
Витрати склали 14271,41 грн при плані 14800,00грн (96,4% до плану).
Як і в попередніх періодах – основна стаття витрат – внесок ICCF – 5194,66 грн або 36,4% від загальної суми витрат. Втрат через коливання курсу євро немає.
З економією використані кошти по статтям «Типографські послуги», «Утримання сайту ФЗШУ». Не було витрат по статтям «Юридичні, нотаріальні послуги», «Адміністртивні послуги». При цьому на залишках знаходиться: - поштових марок на 45,00 грн; папір формату А-4 1 пачка на суму 82,00 грн; грамоти ФЗШУ 29 штук на суму 159,50 грн; конверти поштові та з логотипом ФЗШУ на суму 35,00 грн; медалі, кубок призерам особистого і командного чемпіонатів України 3705,28 грн.
Перевитрати по статті «Банківське обслуговування» виникли через збільшення вдвічі тарифу за розрахункове обслуговування. Також за звітний період два рази підвищувалися поштові тарифи, що привело но перевитрат по статті «Поштові витрати» на 711,17 грн. У відповідності до рішення Виконкому ФЗШУ 2019-3 від 17 грудня 2019 року збільшилися витрати відносно запланованих на нагородження призерів національних змагань.
Бухгалтерський облік ведеться у повній відповідності до діючих вимог законодавства. Доходи ФЗШУ використовуються виключно для фінансування видатків на реалізацію цілей та напрямів діяльності передбачених Статутом.


Президент ФЗШУ Кошмак Ю.Б.